RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Trivselregler

Inom RummeTomtägarförening har vi ett gemensamt ansvar att följa dessa enkla regler för att alla boende på Rumme ska trivas. Därför ser vi till att våra gäster, hyresgäster och hantverkare känner till de regler som kan gälla även dem. 1. Högsta tillåtna hastighet på vägarna är 20 km/tim. Obehörig motortrafik, mopeder inräknade, är förbjuden. Mopedåkning på ängen eller på stigarna är inte tillåten.

2. Arbete med verktyg och maskiner som orsakar oväsen är olämpligt före kl.  7 och efter kl. 21 på vardagar. På helger kan frid gärna få råda till kl. 9.

3. Visa hänsyn vid våra gemensamma badbryggor, de är till för oss alla. Badbryggan och flotten i Norrviken är olämpliga för spinnfiske när badande finns där. Förtöjning av båtar är inte heller tillåten där; det är det båtbryggorna i Mickrumsviken är till för.

4. Var restriktiv med bevattning av gräsmattor och ordlingar med sommarvattnet. Bilen tvättas lämpligen någon annanstans. Den blir i alla fall genast smutsig i Muskötunneln.

5. åll efter buskar och träd på egen tomtmark, så att växtligheten inte inkräktar på vägar, vändplaner eller på el- och telefonledningar.