RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Vattenanalys gjorda på vårt sommarvatten. Brunnen ligger vid gravfältet, gamla parkeringsgropen.

Analys juni 2012

Analys aug 2012

 Analys handpump Wibacke 2017

 Analys handpump vid brandskjul 2017

Analys sommarvatten (provtagning hydrofor brandskjul) 2017