RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Rumme bilder

10 september 2011 levereras bastutunnan till norrviken

Bastun levereras per båt

Med rullar och vajerspel drar vi upp tunnan

Olof lägger rullar på plats

Åke kvarnar hem på spelet

Jonas och Erik håller koll

Tommy lägger en stock på plats

2