RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Rummes Evenemangskalender för 2022

Kalendern är för att få en översikt av vad och när det händer saker på och runt Rumme och uppdateras löpande när något händer så ta för vana att gå in på vår hemsida och titta.

Övrigt för medlemmarna relevanta saker eller aktiviteter mottages tacksamt av webbfogde som uppdaterar nedan med dito.

Datum

Aktivitet

Kommentar

12 mar

Styrelsemöte

Kl 1100, Ladan Rumme

30 mar

Deadline för fogdarna för inrapportering om önskade arbetsuppgifter som ska utföras under arbetshelgen

Fogdarna skickar in önskemål om uppgifter som ska utföras samt antal personer och uppskattad tidsåtgång.

Kostnader äskas pengar för.

2 apr

Styrelsemöte & rundvandring inför arbetshelgen

Kl 1000, Solbacken Rumme

9-24 apr

Tillåten eldning Muskö

Haninge kommun tillåter eldning w 15 och 16 med föregående lördag och söndag, förutsatt att omständigheterna är säkra.

23-24 apr

Arbetshelg

Kl 1000 – 1500, samling vid pumpen.

Anmäl frånvaro om du inte kan komma, det underlättar stort för planeringen av bemanning och vilka sysslor som kan utföras.

Ditt bidrag på arbetshelgen är viktigt, litet som stort.

Du kan få tilldelade andra sysslor av styrelsen att utföra vid ett tillfälle som passar dig. Det finns även administrativa sysslor.

23/4

kl 1315 Gravfältsgruppen avrapporterar Kl 1400 Ängsgruppen avrapporterar

24/4

Kl 1300 – 1430 Diskussionsforum med styrelsen, forum där både styrelsekan presentera sina förslag och medlemmar kan redovisa sina tankar, idéer och motioner.

Kl 1440 styrelsemöte Solbacken

21 maj

Sista dag för inlämning av motioner

Motioner ska innehålla konkreta förslag med uppskattad tids- och resursåtgång.

22 maj

Styrelsemöte

Kl 1000, Trädgårdsmästarbostaden Rumme
Kl 1100, Genomgång med revisorerna

18 jun

Styrelsemöte

Kl 1000, Solbacken Rumme

19 jun Årsmöte

Kl 1000, Ängen Rumme

Ta med egen stol. Vi fikar tillsammans efteråt.

13 aug Styrelsemöte

Kl 1000, Solbacken Rumme

24 sep Deadline för fogdarna för inrapportering om önskade arbetsuppgifter som ska utföras under arbetshelgen

Fogdarna skickar in önskemål om uppgifter som ska utföras samt antal personer och uppskattad tidsåtgång.

Kostnader äskas pengar för.

Tbd Styrelsemöte  
8 - 23 okt Tillåten eldning Muskö Haninge kommun tillåter eldning w 41 och 42 med föregående lördag och söndag, förutsatt att omständigheterna är säkra.
15-16 okt

Arbetshelg

 

 

 

 

Styrelsemöte m Vatten- & Bryggruppen

 

Drop-in m styrelsen

Kl 1000 – 1500, samling vid pumpen.

Anmäl frånvaro om du inte kan komma,

Det underlättar stort för planeringen av bemanning och vilka sysslor som kan utföras. Ditt bidrag på arbetshelgen är viktigt, litet som stort.

Du kan få tilldelade andra sysslor av styrelsen att utföra vid ett tillfälle som passar dig. Det finns även administrativa sysslor.

15/10

kl 1315 Vattengruppen avrapporterar Kl 1400 Bryggruppen avrapporterar

16/10

Kl 1300 Drop-in med styrelsen Kl 1330 styrelsemöte Solbacken