RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Rummes Evenemangskalender för 2023

Kalendern är för att få en översikt av vad och när det händer saker på och runt Rumme och uppdateras löpande när något händer så ta för vana att gå in på vår hemsida och titta.

Övrigt för medlemmarna relevanta saker eller aktiviteter mottages tacksamt av webbfogde som uppdaterar nedan med dito.

Datum

Aktivitet

Kommentar

11 jan

Styrelsemöte

18:00 SKR

12 feb

Styrelsemöte

10:30 hos Erik i trädgårdsmästarbostaden, Rumme

11 mar 

Styrelsemöte

11:00 hos Ilona i Ladan, Rumme

2 apr

Styrelsemöte & rundvandring inför arbetshelgen

10:00-13:00 hos Peter på Solbacken Rumme

14 apr

Deadline för fogdarna för inrapportering av arbetsplaner samt önskade arbetsuppgifter som ska utföras under arbetshelgen.

Fogdarna skickar in önskemål om uppgifter som ska utföras samt antal personer och uppskattad tidsåtgång. Kostnader äskas pengar för.

8-23 apr

Tillåten eldning Muskö

Haninge kommun tillåter eldning vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag, förutsatt att omständigheterna är säkra.

22-23 apr

Arbetshelg

Anmäl frånvaro om du inte kan komma,
det underlättar stort för planeringen av bemanning och vilka sysslor som kan utföras.

10:00 – 15:00, samling vid pumpen.

Ditt bidrag på arbetshelgen är viktigt, litet som stort. Du kan få tilldelade andra sysslor av styrelsen att utföra vid ett tillfälle som passar dig. Det finns även administrativa sysslor.

22/4
13:00 Gravfältsgruppen avrapporterar
13:35 Ängsgruppen avrapporterar
14:10 Bergsgruppen avrapporterar

23/4
13:00 – 14:30 Diskussionsforum med styrelsen, forum där både styrelsekan presentera sina förslag och medlemmar kan redovisa sina tankar, idéer och motioner.
14:40 styrelsemöte Solbacken

15 maj

Sista dag för inlämning av motioner

Motioner ska innehålla konkreta förslag med uppskattad tids- och resursåtgång.

20 maj

Styrelsemöte

10;00 Trädgårdsmästarbostaden Rumme
11:00 Genomgång med revisorerna

17 jun

Styrelsemöte

10:00, hos Peter Solbacken Rumme

18 jun Årsmöte

10:00, Ängen Rumme

Ta med egen stol. Vi fikar tillsammans efteråt.

29 jul Big Red-spelning

Big Red spelar på Grytholmen

TBD Styrelsemöte

10:00 Solbacken Rumme

24 sep Deadline för fogdarna för inrapportering om önskade arbetsuppgifter som ska utföras under arbetshelgen

Fogdarna skickar in önskemål om uppgifter som ska utföras samt antal personer och uppskattad tidsåtgång.

Kostnader äskas pengar för.

TBD Styrelsemöte 10:00 Trädgårsmästarbostaden Rumme
7 - 22 okt Tillåten eldning Muskö Haninge kommun tillåter eldning vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag, förutsatt att omständigheterna är säkra.
15-16 okt

Arbetshelg

Anmäl frånvaro om du inte kan komma,
det underlättar stort för planeringen av bemanning och vilka sysslor som kan utföras. Ditt bidrag på arbetshelgen är viktigt, litet som stort.

10:00 – 15:00 Samling vid pumpen.

Du kan få tilldelade andra sysslor av styrelsen att utföra vid ett tillfälle som passar dig. Det finns även administrativa sysslor.

14/10
13:15 Vattengruppen avrapporterar
14:00 Bryggruppen avrapporterar

15/10
13:00 Drop-in med styrelsen
13:30 styrelsemöte Solbacken