RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Välkommen till Bastun!

 

 

 Bastu kväll

Viktigt att alla städar efter sig, det dras lätt in massa jord, mossa och bark när man går in och ut. Ha för vana att alltid sopa ur bastun innan du låser.

 

Några fundamentala regler är fastslagna:

- Endast sötvatten får användas i bastuaggregatets varmvattendel samt på aggregatet.

- Bokningsregler: i huvudsak skall bastun vara öppen för alla medlemmar, samtidigt.

- Städa efter dig

- Lämna ingen ved kvar i bastun, det finns myror i veden som vi inte vill ha in i Bastun.

 

Ved

- Var och en tar med sig egen ved och sötvatten.

 

  

Följande medlemmar är med i bastuföreningen:

Bergström

M&L Reichard

Ryding

Tina Wallenius

Jan Arrhénborg

Jonas Arrhénborg

K&Å Reichard (1:25)

K&Å Reichard (1:26)

Örn Lindberg

Lodén

Rosén

Mattsson/Ölvestad

De Viciola/Södergren

Blomster/Edeén

Forsgren

Weinheimer

P & M-L Haglund

Frida Gustavsson

De som vill ansluta sig är varmt välkomna, maila ake.reichard@al.se eller ring 0730-285981.

Inträdesavgift för nya medlemmar är 3500 kr (2018)

 

Ovan: Badstegen på plats aug-12. Badstege nr 2 på plats juli-20.

Nedan: Invigning 10 sept-11

 

Städgruppen hösten 2018 består av: Johan B, Magnus R, Lodén, Frida och Marcel

Städgrupp sept-19: Daniel, Erik, Åke

Städgrupp sept 2020: Daniel, Johan, Magnus

Städgrupp sept 2021: Axel, Erik, Magnus, Joakim, Åke