RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Gravfält på Rumme

Det finns 2 fornlämnngar inom vårt område, Gravfältet från Stenåldern och bytomt från medeltiden.

Vi har tagit på oss ansvaret att sköta gravfältet enligt skötselplan framtagen av Stockholms Läns museum.

Nedan finner ni länkar till Riksantikvarieämbetet rörande gravfältet och bytomten på Rumme.

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?tab=3&page=1&objektid=10005301120001

http://kulturarvsdata.se/raa/fmi/html/10005300520001

Anteckningar 1

Anteckningar 2

Anteckningar 3

skärmbild 1

skärmbild 2

 

gravfältet april -16