RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Arbetshelgen för hösten 2020

  • 17-18 okt, samling kl 10 vid pumpen
  • Den gemensamma lunchen utgår pga pandemin

Vattenanalyser

Vattnet i föreningens brunnar och sommarvattensystemet bedöms otjänligt. För senaste vattenanalys se flik Föreningen

 

Lösenord

För tillgång till lösenordsskyddade sidor, v g kontakta Magnus: magnus.reichard@gmail.com

 

Välkommen!

Hemsida för medlemmarna i Rumme Tomtägarförening.

Här hittar du aktuell information som rör vårt område och dess medlemmar

 

Styrelse 2019/2020

Peter Haglund - Ordförande

llona Orgmets - Sekreterare

Eva Liljequist - Kassör

Staffan Lodén - Ledamot

 

Övriga funktionärer:

Jan Arrhénborg - Bryggfogde (brygg- och gästplatser)

Magnus Reichard - Webfogde (information)

Johan Bergström - Vattenfogde ("sommarvattnet")

Kontakta styrelsen: styrelsen@rumme.se

Nyheter/ information: magnus.reichard@gmail.com

 

 

 

 

 

 

  

Antal besök på denna sida: [counter]

Antal besökare 2016: 944 st